Renovatie stuw Vrouwenhoek Hardenberg

  • 20-03-2018
  • Romy Breukers
In uitvoering
Hardenberg
13 mei 2018 - 31 juli 2018
21-03-2018

Renovatie stuw Vrouwenhoek Hardenberg

In opdracht van Waterschap Vechtstromen renoveert Negam de stuw Vrouwenhoek in Hardenberg. De bestaande schuifstuwen worden vervangen door twee kantelstuwen. De bodem- en oeverbescherming worden vervangen. Ook wordt een liftsysteem voor vissen gerealiseerd. Vis dat 'benedenstrooms' zwemt, kan via de lift naar de 'bovenstroom'. De vis zwemt in een wachtruimte. Deze ruimte sluit en wordt gevuld met water, even hoog als het water bovenstrooms. De schuif 'bovenstrooms' opent en de vis zwemt verder.

Vanaf 13 mei 2018 tot en met 31 juli 2018 worden de werkzaamheden uitgevoerd.    

Vragen? Marcel geeft antwoord.

Marcel Hermelink

Uitvoerder
© Copyright 2018 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing