Duurzaamheid binnen ReintenInfra BV

Middels onderstaande informeren wij u inzake de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen de ReintenInfra BV bedrijven TWW, Dostal en Negam, ACT en DEGA.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn nauw verweven met onderdelen als instructie, overleg en toezicht, welke dan ook primair in onze bedrijfsvoering zijn opgenomen. Door dit in woord en daad uit te dragen en feedback van de opgedane ervaring, streven wij naar een voortdurende verbetering van het KAM beleid. Om dit te kunnen koppelen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint hebben wij onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.
 
ReintenInfra communiceert jaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern. Het niveau waarop ReintenInfra opereert inzake CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt aan niveau 5. Certificaat downloaden
 
A: INZICHT
ReintenInfra heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie). Download hieronder de meest recente footprint en de voortgangsrapportage:

* CO2 footprint 1e half jaar 2016
* CO2 footprint 2e half jaar 2016
* CO2 footprint 2016
* CO2 footprint 1e half jaar 2017
* CO2 footprint 2e half jaar 2017
* CO2 footprint 2017
* CO2 footprint 1e half jaar 2018
 
B: REDUCTIE
ReintenInfra heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. In het Energiemanagementplan (EMP) vindt u de voortgang van de doelstellingen en maatregelen met betrekking tot CO₂-uitstoot. Het EMP geeft daarmee invulling aan de eisen 3.A.1, 3.B.1 & 3.B.2, 4.B.1 en 5.B van de CO₂-prestatieladder 3.0.

Energiemanagementprogramma 2015 en 1e helft 2016

Energiemanagementprogramma 2016 en 1e helft 2017

C: COMMUNICATIE
ReintenInfra communiceert ieder half jaar publiekelijk over zijn energie reductiebeleid. Download hieronder de recente documenten:
 
Nieuwsbrief oktober 2015 
* Nieuwsbrief februari 2016
Nieuwsbrief september 2016
* Nieuwsbrief augustus 2017
* Nieuwsbrief januari 2018
 
D: PARTICIPATIE
ReintenInfra neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Daarnaast nemen we sinds 2017 actief deel aan het CO2 reductie-initiatief van Bouwend Nederland afdeling Oost.
Download hieronder de betreffende documenten:

*  Verslag Gas Elektra maart 2017
* Verslag Gas Elektra juni 2017
* Verslag Gas Elektra september 2017
* Verslag Gas Elektra december 2017
* Verslag Gas Elektra maart 2018
Verslag Gas Elektra juni 2018
* Verslag Werkgroep Bouwend Nederland december 2017
* Verslag Werkgroep Bouwend Nederland maart 2018

Om meer inzicht te verkrijgen in de CO2 uitstoot van ReintenInfra in de keten, zijn twee ketenanalyses opgesteld die de CO2 uitstoot van asfalt en van beton in een project beschrijven. Het document wat deze twee ketenanalyses beschrijft is terug te vinden op de website van SKAO. Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wilt u reageren op onze CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

"Duurzaamheid is niet die wand met certificaten, het is verder kijken dan je neus lang is"

Sonja Hommels, KAM Coördinator

Wij draaien op pure energie

Met ingang van 1 juni 2016 zijn wij Wij zijn trotse afnemer van Pure Energie en wordt onze elektriciteit opgewekt middels 100% Nederlandse windenergie. Door over te stappen op Nederlandse energie realiseren we een enorme reductie op onze CO2 uitstoot. Nog mooier is dat wij dit kunnen bewerkstelligen met een partner, die net als wij, stevig verankerd is in de regio's waar wij werkzaam zijn!

Sonja Hommels

KAM Coördinator
© Copyright 2018 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord